Nhà xưởng cho thuê vị trí thuận tiện cho việc lưu thông, lưu trữ hàng hoá và làm kho chứa hàng hoặc xưởng sản xuất

Nhà xưởng cho thuê với các vị trí cho thuê ở gần các KCN, các Cảng, Vị trí giao thông thuận lợi, an ninh kho bãi bảo đảm